Privacy

 

·        We gebruiken geen cookies op onze website.

·        We versturen geen mailings naar onze cliënten.

·        We maken geen gebruik van Google Analytics of andere externe website tracking-services voor onze website.

·        We verstrekken geen gegevens over en van onze cliënten aan derden, tenzij op verzoek van de cliënt.