EFT in een professionele omgeving

Makkelijker omgaan met veranderingen en doorbreken van oude ingesleten gewoonten, vergroot persoonlijk leiderschap, zelfbeheersing, innerlijke stabiliteit en scherpe focus. In onze dynamische tijd worden deze eigenschappen niet alleen zeer gewaardeerd maar zijn ze in toenemende mate onontbeerlijk om goed te presteren in de professionele werkomgeving. We willen graag beheerst en rationeel reageren, maar dat lukt ons niet altijd, of met moeite. Onzekerheid, schaamte, stress, zenuwachtigheid, opgekropte boosheid, jaloezie, verdriet, frustratie: deze emoties zijn ons welbekend en kunnen ons persoonlijk en professioneel functioneren behoorlijk in de weg staan. Dit is in het bijzonder het geval als een negatieve emotie de neiging heeft regelmatig van zich te doen spreken. 

 

EFT is een zeer effectieve, snel aan te leren, en eenvoudig zelf toe te passen techniek waarmee je persoonlijke innerlijke/emotionele belemmeringen doeltreffend op kan lossen. Deze eigenschappen maken EFT uiterst geschikt voor toepassing in een professionele omgeving, of dat nu een commerciële, non-profit, of sportieve is. Van de professional wordt verwacht dat hij goed functioneert en bekwaam en consequent zijn taken op het hoogste niveau vervult. Bovendien moet de professional snel kunnen schakelen en zich aan kunnen passen aan continu veranderende omstandigheden zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Dit alles kan een grote belasting vormen en het optimaal functioneren van de professional op korte en lange termijn negatief beïnvloeden.

 

EFT tegen stress

De belastbaarheid van een persoon wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin omstandigheden als belastend ervaren worden. Het gaat dus om de subjectieve perceptie van die persoon. Wat voor de ene persoon stress oplevert en als belastend wordt ervaren kan voor een ander geen enkel probleem zijn. Door met EFT innerlijke belemmeringen op te lossen kunnen voorheen stressvolle situaties als veel neutraler ervaren worden. Hierdoor is de persoon in kwestie veel minder aan spanning en stress onderhevig waardoor hij objectiever en effectiever met de situatie kan omgaan en situaties beter kan inschatten. Dit principe is ook te gebruiken ter verruiming van de zgn. comfort zone waardoor hij continu op een hoger niveau kan presteren. Tevens kan hij langer geconcentreerd doorwerken wat de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk ook ten goede komt.

 

 

EFT kan de trigger van een emotie oplossen, waardoor iemand niet meer automatisch of reflexmatig op een contraproductieve manier reageert vanuit een “ingebakken” emotie. Dat biedt ruimte voor meer spontaniteit in de interactie met mensen, meer creativiteit bij de uitvoering van werkzaamheden, en grotere flexibiliteit wat betreft inzetbaarheid en het omgaan met veranderingen. Het versterkt bovendien zijn persoonlijk leiderschap aangezien de contraproductieve standaardreactie plaats kan maken voor een bewust gekozen, nieuwe, positieve en productieve reactie. Hierdoor reageert iemand dus niet meer op eigen belemmerende emoties, maar geeft zelf leiding aan hoe hij met een situatie omgaat.

 

 

EFT voor betere prestaties

Ook voor de realisatie van gestelde doelen kan de inzet van EFT gunstig uitwerken. Niet alleen kwaliteiten en vaardigheden bepalen de prestatiehorizon van een persoon. De prestatiehorizon wordt net zo goed bepaald door innerlijke belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen werken als een glazen plafond: onzichtbaar voor het oog maar desalniettemin aanwezig. Een doel dat, vanwege een innerlijke belemmering, voorbij iemands prestatiehorizon ligt, bijv. angst voor het spreken voor een groep hoge leidinggevenden, kan eenvoudig haalbaar worden door de belemmerende factor te neutraliseren. Men kan dus de prestatiehorizon snel en blijvend vergroten door persoonlijke belemmeringen te verkleinen. Dit brengt de realisatie van gestelde doelen een stuk dichterbij, op een betere, duurzamere, en prettigere manier voor alle betrokkenen. Met EFT is het win-win voor iedereen!