EFT en persoonlijke ontwikkeling

Wat weerhoudt ons om te doen wat we werkelijk willen doen? Wat weerhoudt ons om in bepaalde situaties te reageren zoals we werkelijk zouden willen reageren? Wat maakt het zo moeilijk om in contact te staan met ons eigen gevoel? Wat maakt het zo moeilijk om te zijn wie we nu zijn?

 

Hoe vaak wordt ons doen en laten bepaald door hoe we reageren op emoties die in ons worden getriggerd door prikkels van buitenaf? Zo'n prikkel kan van alles zijn; het kan een persoon zijn, een ding, een situatie, een woord of opmerking, de intonatie waarmee iets wordt uitgesproken, etc. De prikkel wordt geassocieërd met een gebeurtenis in ons verleden die een verstoring in ons energiesysteem heeft veroorzaakt (vaak zijn het gebeurtenissen in ons verleden die een dergelijke verstoring hebben veroorzaakt. Het zou wellicht ook kunnen zijn dat een dergelijke verstoring al onderdeel was van ons "softwarepakket" voordat we geboren waren. Voor het oplossen van de verstoringen maakt dat echter niets uit en is derhalve voor dit schrijven niet relevant). Als deze verstoring zich, als het ware, heeft vastgezet/ingebed in het energiesysteem, als hij is "ingeprogrammeerd" in het energiesysteem, dan zal een activering ervan op een later tijdstip een negatieve emotie tot gevolg hebben. Dit proces gaat razendsnel. Zó snel dat we ons er niet bewust van zijn waardoor we met het eindresultaat (i.e. de negatieve emotie) geconfronteerd worden nog voordat we ons beseffen wat er heeft plaatsgevonden. Schijnbaar opeens ervaar je de negatieve emotie die, naar het lijkt, wordt veroorzaakt door de voorgenoemde prikkel. We projecteren daardoor de perceptie van de emotie op de prikkel zelf, terwijl die prikkel daar direct niets mee te maken heeft.

 

Voorbeeld: iemand heeft als kind een angstaanjagende ervaring gehad met een grote zwarte hond. De schrik- en angstreactie is toen in zijn (energie)systeem gaan zitten; is er als het ware ingeprogrammeerd door de heftigheid en intensiteit van de ervaring in het moment (een eenmalige gebeurtenis kan voldoende zijn om dit de doen gebeuren). Als deze programmering op de een of andere manier niet wordt gewist/opgelost (door een afdoende verwerken van de prikkels direct na de ervaring of d.m.v. bijvoorbeeld EFT op een later tijdstip) zal die iedere keer dat deze persoon met een (grote zwarte) hond wordt geconfronteerd een verstoring in het energiesysteem veroorzaken, wat door de persoon wordt evaren als de negatieve emotie. De persoon koppelt de emotie aan de hond die hij op dat moment voor zich heeft, terwijl die hond daar natuurlijk direct niets mee te maken heeft. Die hond is die hond en verder niets. De emotie hoort bij de hond van de ervaring uit zijn kindertijd, maar daarvan is de persoon zich niet bewust. De persoon reageert dus op een prikkel in het heden (die grote zwarte hond van nu) met een reactie die voortkomt uit een proces dat zijn wortels heeft in het verleden. Zolang de programmering in het energiesysteem niet wordt gewist blijft het actief. Dit zijn dus wonden die de tijd alleen níet heelt.

 

Dit proces van prikkel-energieverstoring-emotie gaat razendsnel. Zo snel dat we ons er niet van bewust zijn, zó snel dat in onze ervaring prikkel en emotie samenvallen. Voor onze voorbeeldpersoon IS de hond eng. Dat hierdoor een kloof ontstaat tussen de subjectieve perceptie van de werkelijkheid en de objectieve werkelijkheid (wat die ook moge zijn) is duidelijk. 

We nemen dus waar en reageren dus op een manier zoals die in het verleden is ingeprent in ons systeem. In die zin zou men kunnen zeggen dat we voor een belangrijk deel leven en reageren vanuit ons verleden.

 

Omdat dit proces plaats vindt vóórdat we ons bewust zijn van de situatie maakt het ons onmogelijk om te reageren vanuit het heden, zoals we in het heden zijn (of liever gezegd, zoals we in het heden zouden zijn als we die inprenting/programmering in ons systeem niet (meer) zouden hebben). Indien we de programmering op zouden lossen, doet de emotionele reactie op de situatie zich niet voor, waardoor we de vrijheid krijgen om op die situatie te reageren zoals we dat zelf willen, of in ieder geval zoals we op dat moment ook zelf zijn. Het oplossen van emotionele triggers maakt ons dus vrij om nieuwe keuzes te maken, om op constructievere manieren te reageren die meer in overeenstemming zijn met hoe we nu zijn. De grote zwarte hond maakt je dan niet meer bang waardoor je bijvoorbeeld angstig aan de overkant van de straat gaat lopen. De grote zwarte hond is dan gewoon een hond waar je mee om kan gaan zoals je zelf wilt. Je kan hem negeren omdat je niets met honden hebt, je kan hem aaien en knuffelen omdat je hem zo schattig en leuk vindt, je kan hem vies of lelijk vinden, etc., maar je bent er niet meer bang voor en je reageert er niet meer uit angst op.

 

Je hebt met het oplossen van de emotionele programmering de vrijheid gekregen om op alle manieren op de situatie/hond te reageren anders dan de voorheen ingeprogrammeerde negatieve reactie. Dit biedt een enorme kans om meer te handelen en leven vanuit wie je werkelijk bent. Sterker nog, het maakt dat je meer bent wie we werkelijk bent. Je bent niet je emoties, je hebt emoties. En wat je hebt kan je kwijt raken, lost laten. Hoe meer je los laat wat je belemmert, hoe meer je de mogelijkheid en vrijheid hebt om doen en laten zoals dat voor jou goed voelt, hoe meer je (bewuste) keuzes kunt maken die in lijn zijn met hoe je nu bent en in het leven staat.  

 

Je bent niet zozeer de som van je belemmeringen. Je bent meer de som van je gerealiseerde potentieël. Los je belemmeringen op en je groeit vanzelf. Niet omdat je groter wordt, maar omdat je minder klein wordt (Je belemmeringen maken je kleiner dan je bent. Los je belemmeringen op en je wordt minder klein). Door het oplossen van je belemmeringen kom je vanzelf gevoelsmatig in een positieve dynamiek terecht, een opwaartse spiraal. Dit lijkt op, en voelt als groeien maar is meer het manifesteren van wat je al in je had maar er niet uit kon komen. Door het oplossen van innerlijke belemmeringen kan je steeds meer leven vanuit wie je nu werkelijk bent, en kan je jezelf steeds meer realiseren hoe c.q. wie je nu werkelijk bent. Zo kan je je leven steeds meer in lijn brengen met en vormen naar je huidige niveau van realisatie, want je hebt immers de vrije keus (terug) gekregen hoe je met de gebeurtenissen in je leven om gaat en welk pad je daarin bewandelt. (Dat dit een proces van voortschrijdend inzicht is, en niet altijd even eenvoudig, moge duidelijk zijn!)

 

Met het oplossen van belemmeringen in onszelf zijn we nog niet waar we zouden kunnen zijn. We kunnen in principe weliswaar "in sync" c.q. in overeenstemming met ons al gerealiseerde potentieël leven maar dat laat nog heel veel ruimte over voor verder groei. Volgens wetenschappelijk onderzoek maken we van slechts een paar procent van onze hersencapaciteit gebruik en volgens meer spiritueel ingestelde personen hebben we zelfs een oneindig potentieël om uit te putten. Hoe je het ook bekijkt is er meer dan voldoende ruimte voor ontwikkeling en groei. (Wat zou er gebeuren als we in plaats van 5% van onze hersencapaciteit het dubbele, 10%, zouden gebruiken? 10% lijkt toch niet teveel gevraagd!) De sleutel voor verdere ontwikkeling van ons potentieël zit hem in bewustwording c.q bewustzijn. En voor ontwikkeling van onszelf is zelfbewustzijn cruciaal. Hoe vergroot je zelfbewustzijn? Heel eenvoudig, door er aandacht aan te schenken. Vrije onbevooroordeelde aandacht. Vindt je het moeilijk om vrij en onbevooroordeeld jezelf te beschouwen en durf je dat te erkennen? Ja? Uitstekend! Dan bezit je namelijk de eerlijkheid ten opzichte van jezelf om te erkennen dat je in jezelf belemmerd wordt om vrij en onbevooroordeeld naar jezelf te kijken, én je bent begonnen je bewust te worden van de belemmering. Dat je je bewust bent geworden van de belemmering betekent dat je nu een keuze hebt gekregen hoe je met die belemmering omgaat (in plaats van dat je gedoemd bent er onbewust op te reageren) én je hebt de mogelijkheid om de belemmering, al dan niet met EFT, op te lossen. Het opgelost hebben van de belemmering geeft je weer de ruimte om je potentieël verder te ontwikkelen en daarmee te groeien. Dus overal waar je je innerlijk geremd of belemmerd voelt heb je een groeikans!

 

Ervaar je geen belemmeringen meer? Prima. Dan ben je of innerlijk vrij, wat helemaal geweldig is, óf het is tijd om de grenzen van je comfortzone te overschrijden, als je verder zou willen groeien. En wil je niet meer bezig zijn met het proces van persoonlijke ontwikkeling en wil je gewoon genieten van je onbelemmerd, vrij en goed voelen? Uitstekend, dat is je van harte gegund. Mocht je t.z.t. geconfronteerd worden met dingen of situaties die een tot dan toe nog onbekende belemmering in je triggeren dan weet je er in ieder geval raad mee. Dan hoef je geen slachtoffer te zijn van de situatie maar kan je hem juist bewust ombuigen in je eigen voordeel. Dan kan je de situatie gebruiken om je leven nóg meer in lijn te brengen met hoe en wie je werkelijk bent. Met een techniek als EFT in je rugzak kun je je lot een beetje meer in eigen hand nemen. Wie wil dat nou niet?