Enkele voorbeelden van vertekende perceptie van teksten