Werkwijze

 

In veel gevallen wordt ervan uitgegaan dat een hersenafwijking de oorzaak is van dyslexie. Het blijkt echter, uit de behaalde resultaten, dat bepaalde vormen van dyslexie geen "hardware" probleem zijn (in de zin van een fysieke neurologische afwijking) maar veel eerder een "software" probleem; de informatie die met het lezen via de ogen binnen komt wordt niet op de juiste manier in de hersenen verwerkt wat een vervormde waarneming van de tekst tot gevolg heeft. Hierdoor wordt lezen lastig tot onmogelijk.

 

Dit wil echter niet zeggen dat er iets mis is met de hersenen zelf. Met een kortdurende behandeling van drie tot vijf sessies is in de praktijk gebleken dat het volledig verhelpen van het probleem, of in ieder geval het sterk verbeteren van het leesvermogen, haalbaar is. Na de behandeling kan een tekst "normaal" worden waargenomen wat het lezen ervan mogelijk maakt. 

 

Het eerste deel van de behandeling is erop gericht de emotionele lading die op lezen ligt, in het bijzonder met betrekking tot daaraan gerelateerde situaties (op school, werk, etc.) op te lossen. De meeste mensen met dyslexie hebben de nodige vervelende situaties met betrekking tot lezen en schrijven meegemaakt die emotioneel belastend zijn. Niet zelden hebben ze daardoor de mening opgedaan dat ze lezen niet leuk vinden en hebben ze er forse weerstand tegen opgebouwd. Hetzelfde geldt soms voor oefeningen en behandelingen die de dyslecticus moet doen of ondergaan. Met behulp van technieken uit de Energy Psychology (met name EFT; Emotional Freedom Techniques) kan het oplossen van deze emoties en weerstand tegen lezen, en behandelingen, snel en effectief gebeuren. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor het tweede deel van de behandeling.

 

Als de emotionele lading op lezen voldoende is verminderd kan er gewerkt worden aan het tweede deel van de behandeling: het stimuleren en bestendigen van de balans en de samenwerking tussen de diverse hersendelen. Tegelijkertijd wordt het energiesysteem gestimuleerd om ook op dat vlak een nieuwe balans te faciliteren. De combinatie van de nieuwe balans in de hersenen en het energiesysteem zorgt voor een correctie van de afwijkende waarneming van tekst. Hierdoor wordt het mogelijk om teksten onvervormd te zien c.q. waar te nemen waardoor "normaal" lezen mogelijk, en vaak zelfs eenvoudig wordt.

 

De behandeling heeft dus niet tot doel je beter om te leren gaan met dyslexie, en ook niet om je beter te leren lezen. De ervaring leert dat mensen met deze specifieke vorm van dyslexie (waarbij een tekst vervormd wordt waargenomen) best kunnen lezen. Ze kunnen teksten echter niet correct zién. Het niet correct kunnen zién van een tekst maakt het moeilijk om te lezen wat er staat. Door het corrigeren van de afwijkende waarneming kan een tekst (beter) waargenomen worden zoals hij is en wordt normaal lezen mogelijk.