Werkwijze

Het blijkt dat in ieder geval bepaalde vormen van dyslexie geen "hardware" probleem zijn (in de zin van een fysieke neurologische afwijking) maar veel eerder een "software" probleem. De informatie die met het lezen via de ogen binnen komt wordt niet op de juiste manier in de hersenen verwerkt wat een vervormde waarneming van de tekst tot gevolg heeft. Hierdoor wordt lezen lastig tot onmogelijk. Dit wil niet zeggen dat er iets mis is met de hersenen zelf. Met een kortdurende behandeling van drie tot vijf sessies is in de praktijk gebleken dat het volledig verhelpen van het probleem, of in ieder geval het sterk verbeteren van het leesvermogen, haalbaar is. Na de behandeling kan een tekst "normaal" worden waargenomen wat het lezen ervan mogelijk maakt. 

 

Het eerste deel van de behandeling is erop gericht de emotionele lading die op lezen ligt, in het bijzonder met betrekking tot daaraan gerelateerde situaties (school, werk, etc.) op te lossen. De meeste mensen met dyslexie hebben de nodige vervelende situaties met betrekking tot lezen en schrijven meegemaakt die emotioneel belastend waren. Niet zelden hebben ze daardoor de mening opgedaan dat ze lezen niet leuk vinden en hebben ze er forse weerstand tegen opgebouwd. Met behulp van technieken uit de Energy Psychology (met name EFT; Emotional Freedom Techniques) kan het oplossen van deze emoties en weerstand tegen lezen snel en effectief gebeuren.

 

Als de emotionele lading op lezen voldoende is verminderd kan er gewerkt worden aan het stimuleren en bestendigen van de balans en de samenwerking tussen de diverse hersendelen. Dit zorgt er voor dat de afwijkende waarneming van teksten wordt gecorrigeerd. Hierdoor wordt het mogelijk om teksten onvervormd te zien waardoor "normaal" lezen eenvoudig wordt.

 

De behandeling heeft dus niet tot doel je beter te leren omgaan met jouw belemmering, noch je beter te leren lezen. De ervaring leert dat mensen met deze specifieke vorm van dyslexie best kunnen lezen, ze kunnen teksten echter niet correct zién. Door het corrigeren van de afwijkende waarneming kan een tekst (beter) gezien worden zoals hij is en wordt normaal lezen mogelijk.