Voor wie?

 

De behandeling is bedoeld voor mensen met die moeite hebben met lezen doordat ze een tekst visueel vervormd waarnemen. Voor enkele voorbeelden van hoe een tekst vervormd kan worden waargenomen klik op deze link

 

N.B. Deze reeks van voorbeelden is geenszins volledig! Hoe een tekst wordt waargenomen, en hoe de visuele perceptie is vervormd, is voor iedereen met deze vorm van dyslexie weer anders. De een ziet strepen/balken op de achtergrond van de tekst. De ander ziet een tekst convergerend bewegen naar het punt van focus. Weer een ander ziet letters en woorden verspringen, en het kan ook zijn dat een tekst nauwelijks wordt waargenomen op een klein deel van de pagina na waar de aandacht op gericht is. De verschillen in perceptie zijn net zo groot als de mate van vervormde waarneming. Bij de een zijn de vervormingen dermate dat lezen nagenoeg onmogelijk is. En bij een andere zijn de vervormingen gering, en zorgen ze er "slechts" voor dat het lezen extra energie kost en snel vermoeiend is.

 

Voor de behandeling maakt het niet uit hoe ernstig dyslectisch je bent. De behandeling blijkt even effectief voor mensen met een sterk vervormde waarneming als voor mensen die er in veel mindere mate last van hebben.

 

Ook de leeftijd blijkt voor de effectiviteit van de handeling niet uit te maken. Mensen van ver in de veertig reageerden net zo goed op de behandeling als tieners, twintigers, en dertigers. De behandeling is geschikt voor jong (vanaf 10 jaar) en oud.

 

Een officiële dyslexie-diagnose is niet nodig. Uit het intakegesprek blijkt meestal of de handeling geschikt is voor het oplossen van de klachten. En anders blijkt het snel genoeg uit de eerste sessie(s) van de behandeling.

 

Behandeling van kinderen

Voor kinderen is de behandeling geschikt omdat het een kortdurende behandeling is waarbij het kind niet eindeloos moeilijke en intensieve oefeningen hoeft te doen. Een groot deel van de behandeling gebeurt op speelse, spontane en intuïtieve wijze die door kinderen niet als belastend wordt ervaren.