Voor wie?

De door DreamWeavers ontwikkelde behandeling is bedoeld voor mensen met dyslexie met die moeite hebben met lezen. Heeft u last van enkele van de volgende punten dan bestaat er goede kans dat de behandeling voor u geschikt is:

 

> U heeft klachten over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.

> Het lezen wordt bij u gekenmerkt door hakkelen, pauzes, herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van woorden.

> U heeft het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen.

> U lijkt problemen met het gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.

> U heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.

> U leest en herleest zonder dat u het gelezene goed begrijpt.

 

Er is gebleken dat de behandeling in het bijzonder effectief is voor mensen die moeite hebben met lezen en die een tekst vervormd waarnemen. Voor enkele voorbeelden van hoe een tekst vervormd kan worden waargenomen klik op deze link.

 

Deze reeks van voorbeelden is niet volledig. Hoe een tekst wordt waargenomen, en hoe het beeld is vervormd, is voor iedereen met deze vorm van dyslexie weer anders. De een ziet strepen of balken op de achtergrond van de tekst. Een ander ziet een tekst convergerend bewegen naar het punt van focus. Weer een ander ziet letters en woorden verspringen, en het kan ook zijn dat een tekst nauwelijks wordt waargenomen op een klein deel van de pagina na, waar de aandacht op gericht is. Bij de een zijn de vervormingen dermate dat lezen nagenoeg onmogelijk is. En bij een ander zijn de vervormingen minder sterk, en zorgen ze er "slechts" voor dat het lezen extra energie kost en snel vermoeiend is.

 

Voor de behandeling maakt het niet uit hoe ernstig dyslectisch je bent. De behandeling blijkt even effectief voor mensen die heel veel moeite met lezen hebben als voor mensen die er in mindere mate last van hebben.

                          

Ook de leeftijd blijkt voor de effectiviteit van de handeling niet uit te maken. Mensen van ver in de veertig reageerden net zo goed op de behandeling als tieners, twintigers, en dertigers.

 

Behandeling van kinderen

Voor kinderen is de behandeling geschikt omdat het een kortdurende behandeling is waarbij het kind niet eindeloos moeilijke en intensieve oefeningen hoeft te doen. Een groot deel van de behandeling gebeurt op speelse, spontane en intuïtieve wijze die door kinderen niet als belastend wordt ervaren.