Over dyslexie

 

Dyslexie is niet een eenduidig iets. Het is een verzamelnaam van problemen die betrekking hebben op lezen en schrijven/spellen. Er worden vele verschillende definities gebruikt. Volgens de Van Dale is dyslexie een "Stoornis waarbij je moeite hebt met lezen, schrijven en spellen" (http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=dyslexie&lang=nn). En volgens een andere definitie is er sprake van dyslexie  bij de zwakste 10% lezers of de zwakste 10% spellers én zwakste 16% lezers (http://www.stichtingdyslexienederland.nl/). Ook de diagnose is niet een eenduidige verwijzing naar een concreet fysiek of mentaal probleem. Na het maken van een uitgebreide serie tests wordt aan de hand van de behaalde score bepaald of iemand (officieel) dyslexie heeft of niet. Naar de oorzaak van het probleem wordt met de test niet specifiek gekeken.

 

 

Ongeveer 5 tot 10 procent van de mensen heeft dyslexie. Meestal gaat men er van uit dat dyslexie het gevolg is van een neurologische afwijking. Hierdoor kunnen de hersenen visuele of auditieve informatie niet goed interpreteren en/of met elkaar combineren waardoor (hardop) lezen moeilijk is. Ook al is er veel onderzoek gedaan naar dyslexie bestaat er nog veel onduidelijkheid over de oorzaken ervan en zijn er veel soorten behandelingen en vormen van therapie die tot doel hebben de problemen te verminderen.

   

Niet iedereen met dyslexie heeft even veel last ervan, en niet bij iedereen uit het probleem zich op dezelfde manier. Sommige mensen met dyslexie kunnen lezen maar niet schrijven en anderen kunnen schrijven maar niet lezen. Voor sommige dyslectici is lezen überhaupt een probleem, voor anderen geldt het alleen voor hardop lezen. Vaak zijn zowel het lezen als het schrijven een probleem. Ook hebben mensen met dyslexie vaak extra moeite met het leren lezen en spellen van vreemde talen zoals Engels of Frans.

 

In tegenstelling wat in hun omgeving, of door zichzelf, in eerste instantie wel eens wordt gedacht zijn mensen met dyslexie niet minder slim of lui. Het tegendeel lijkt eerder waar. Veel mensen met dyslexie zijn bovengemiddeld intelligent, creatief, en sensitief. Door hun beperkingen kunnen ze vaak echter maar moeilijk meekomen op school of hun werk, met alle gevolgen van dien in de persoonlijke, gezins- en maatschappelijke sfeer.

 

Dyslexie is niet iets wat je op latere leeftijd nog ontwikkelt. Het is al aanwezig als je als kind op school leert lezen en schrijven. Het is belangrijk dat tijdig een juiste diagnose gesteld wordt. Daardoor kan er gepaste ondersteuning worden gegeven en wordt er onnodige achterstand op leeftijdgenoten voorkomen.

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe mensen met lees-dyslexie teksten kunnen waarnemen. Iedere dyslecticus ziet het weer anders maar de voorbeelden geven een aardig beeld van hoe moeilijk, en vermoeiend, het is om te lezen als een tekst vervormd waargenomen wordt: