Over DreamWeavers

In 2011 heb ik DreamWeavers opgezet om via workshops en behandelingen mijn kennis van en enthousiame voor diverse energie- en bewustzijnsgerelateerde technieken te kunnen delen met anderen.  Als tiener was ik al gefascineerd door de interactie tussen bewustzijn, energie, en de "concrete" wereld en ben daar toen o.a. via martial arts intensief mee bezig geweest. In mijn studietijd is mijn interesse in deze onderwerpen alleen maar groter geworden (mijn studie economie vond ik aanzienlijk minder interessant). Na mijn afstuderen heb ik me de afgelopen 15 jaar intensief verdiept in diverse takken van sport van innerlijke ontwikkeling, meditatie, healing, en 'energy psychology' en 'energy medicin'. Op deze gebieden voltrekt zich nu, naar mijn mening, een ware revolutie die vele vernieuwende inzichten en technieken voortbrengt en die met groot succes kunnen worden toegepast op de vele vlakken van ons innerlijke, emotionele, en ook gewone dagelijkse leven, alsmede onze gezondheid.

 

Duidelijk is dat de mens geen bio-chemische machine is waarvan het bewustzijn slechts het restproduct van chemische processen in de hersenen zou zijn. Duidelijk is ook dat we niet alleen spirituele bewustzijnsvormen zijn met een lastig en belast soort wormvormig aanhangsel (met pootjes) als lichaam. Ons wezen omvat zowel de fysieke als mentale en spirituele domeinen. Als we leren hoe we de balans tussen deze domeinen kunnen faciliteren, en in het bijzonder belemmeringen en blokkades die de stroom in en tussen de domeinen verstoren oplossen, kunnen we ons gelukkiger en vrijer voelen, gezonder zijn, en op een moeiteloze natuurlijke wijze meer gebruik maken van onze capaciteiten. Dit alles heeft tot gevolg dat we beter kunnen functioneren, ons beter kunnen manifesteren, en beter kunnen realiseren wat we willen. En voor de prestatiegerichte mensen onder ons; ja, je kunt er ook beter door presteren. 

 

Sinds 2016 heb ik door het toepassen van een combinatie van energie-gerelateerde technieken en het stimuleren en bestendigen van de balans en samenwerking tussen de diverse hersendelen veel succes met het sterk verminderen, of zelfs volledig oplossen, van leesproblemen door dyslexie. Het maakt voor de behandeling niet uit wat de leeftijd van de "dyslecticus" is of in welke mate hij/zij er last van heeft. De behandeling wordt er niet korter of langer, of makkelijker of moeilijker door. Ieder mens is uniek en daarmee is ook de weg naar de oplossing van een probleem als dyslexie uniek. Het is maatwerk. En dat maakt het voor mij ook leuk en interessant. Maar de reden waarom ik dit werk écht bijzonder vind is dat een voorheen niet op te lossen probleem als dyslexie wel degelijk te verhelpen blijkt te zijn indien het vanuit een nieuw perspectief wordt beschouwd en vanuit de mogelijkheden van het nieuwe perspectief wordt aangepakt. Dan blijkt het voorheen onoplosbare probleem eigenlijk relatief eenvoudig op te lossen. Hoe interessant is dát!

 

 

Reto Greve

Amsterdam, 2017