Nieuwe effectieve behandelmethode voor dyslexie

Wat voor veel mensen vanzelfsprekend is, is voor mensen met dyslexie een groot probleem: lezen en schrijven. Niet of slecht kunnen lezen en schrijven is een grote handicap omdat het bijna overal voor nodig is. Of het nu gaat om school of werk, of om het lezen van een webpagina.

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland kunnen niet of slecht lezen als gevolg van dyslexie. Over de oorzaak van dyslexie bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens de reguliere wetenschappelijke inzichten is dyslexie niet te verhelpen. Het beste waarop dyslectici zouden kunnen hopen is het zo goed als mogelijk leren omgaan het hun beperkingen. Reguliere behandelingen zijn vaak langdurig, moeizaam en kostbaar en zijn er vooral op gericht dyslectici beter te leren omgaan met hun beperkingen. Ze verhelpen de oorzaak van het probleem echter niet.

 

In de praktijk blijkt echter dat veel mensen met dyslexie wel degelijk van hun klachten afgeholpen kunnen worden. Een speciale kortdurende behandeling van 2 tot 5 sessies is meestal (in meer dan driekwart van de gevallen) voldoende voor het blijvend sterk verbeteren van de leesvaardigheid, of het zelfs volledig oplossen van de klachten door dyslexie. Het maakt voor de behandeling niet uit hoe ernstig dyslectisch iemand is.

 

De behandeling wordt aangeboden op basis van 'no-cure-no-pay'. U betaalt dus pas nádat het gewenste resultaat ook daadwerkelijk behaald is. Onder het 'gewenste resultaat' wordt verstaan het blijvend, zonder moeite, foutloos en vlot, zonder het gebruik van een aanwijsvinger, met begrip van de lezen inhoud een tekst die bij de leeftijd van de cliënt hoort kunnen lezen.

 

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op via telefoon of email

 

Het intakegesprek is gratis.