Nieuwe effectieve behandelmethode voor leesproblemen door dyslexie

Wat voor veel mensen vanzelfsprekend is, is voor mensen met dyslexie een groot probleem: lezen en schrijven. Niet of slecht kunnen lezen en schrijven is een grote handicap omdat het bijna overal voor nodig is. Of het nu gaat om school of werk, of om het invullen van een formulier.

5 tot 10 procent van alle mensen is dyslectisch. Over de oorzaak van dyslexie bestaat nog veel onduidelijkheid. Reguliere behandelmethoden gaan er vaak van uit dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft, en dat door neurologische problemen de hersenen visuele of auditieve informatie niet correct kunnen interpreteren. Reguliere behandelingen zijn vaak langdurig en zijn er vooral op gericht dyslectici beter te leren omgaan met hun beperkingen. Ze verhelpen de oorzaak van het probleem niet.

 

In de praktijk blijkt dat veel mensen met dyslexie wel degelijk van hun leesproblemen afgeholpen kunnen worden. Door technieken uit de zogenaamde energy psychology toe te passen in combinatie met het stimuleren en bestendigen van de balans en de samenwerking tussen de diverse hersendelen is het mogelijk leesproblemen door dyslexie sterk te verminderen of zelfs op te lossen.

 

In de visie van DreamWeavers is dyslexie geen "hardware" (neurologisch) probleem maar een "software" probleem. De informatie die met het lezen via de ogen binnen komt wordt niet op de juiste manier in de hersenen verwerkt wat een vervormde perceptie van de tekst tot gevolg heeft. Hierdoor wordt lezen lastig tot onmogelijk. Dit wil niet zeggen dat er iets mis is met de hersenen zelf. Met een kortdurende behandeling van drie tot vijf sessies is een blijvende grote verbetering van het leesvermogen, of zelfs het helemaal verhelpen van het probleem, haalbaar. Na de behandeling kan een tekst "normaal" worden waargenomen wat het lezen ervan mogelijk maakt.

Het maakt voor de behandeling niet uit hoe ernstig dyslectisch iemand is. De behandeling is even effectief voor mensen met lichte, matige, of ernstige dyslexie.

 

Een kortdurende behandeling van 3 tot 5 sessies is meestal voldoende voor het blijvend sterk verbeteren van het leesvermogen. De behandeling kan desgewenst plaats vinden bij de cliënt thuis en is geschikt voor jong en oud.

 

Leesproblemen kunnen vele oorzaken hebben, waaronder oogafwijkingen, waardoor succes van de behandeling niet bij voorbaat gegarandeerd kan worden. Daarom wordt de behandeling op basis van no-cure-no-pay aangeboden. De cliënt betaalt dus pas nadat het gewenste resultaat is bereikt.